Post napisany dnia o godzinie przez Marka Lacha: Marzec 1st, 2010

Aktualnie  wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury podnoszące koszty rejestracji samochodów i wydawania praw jazdy, co spowoduje, że prawo jazdy będzie droższe. Zmieniają się również zasady rejestracji pojazdów pochodzących ze Szwajcarii oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Dotyczy to EFTA, do której należą Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Właściciele samochodów pochodzących z tych krajów, chcąc zarejestrować taki pojazd w Polsce, nie będą już musieli tłumaczyć na język polski dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą. Dotychczas tłumaczenie takie musiało być wykonane przez tłumacza przysięgłego, co podnosiło koszty rejestracji pojazdu. Podwyżki, które są planowane  obejmą opłaty za wydanie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydanie praw jazdy.

Wydanie dowodu będzie kosztować 13 procent więcej, a wydanie prawa jazdy  aż 20 procent aktualnej ceny. Resort w swoim komunikacie przypomniał obywatelom, że opłaty za wydanie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów nie były zmieniane od 2004 roku, a za wydanie prawa jazdy pozostawały niezmienne od 2002 roku. Teraz zostały one podwyższone z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, czyli odpowiednio w latach 2004-2008. lub 2002-2008, dodatkowo została uwzględniona prognoza wzrostu tego wskaźnika w 2009 roku. Dowód rejestracyjny będzie teraz kosztował 54 zł, w porównaniu dotychczas było to 48 zł, komplet nalepek legalizacyjnych będzie kosztował 12,5 zł a dotychczas było to 11 zł. Pozwolenie wydawane przy czasowej rejestracji pojazdu z urzędu wzrośnie do 13,5 zł z dotychczasowych 12 zł, zaś przy czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu będzie wzrost do 18,5 zł z dotychczasowych 16,5 zł. Krajowe prawo jazdy będzie kosztowało 84 zł a nie 70 zł. Za prawo jazdy międzynarodowe trzeba będzie zapłacić 30 zł a nie 25 zł, natomiast za pozwolenie na kierowanie tramwajem zapłacimy 24 zł zamiast dotychczasowych 20 zł.

Post napisany dnia o godzinie przez Marka Lacha: Luty 28th, 2010

W dzisiejszych czasach egzamin na prawo jazdy jest dopuszczalny dla osób, które ukończyły osiemnasty rok życia oraz są w pełni zdrowia. Potencjalny osiemnastolatek po ukończeniu upragnionego wieku pełnoletniości marzy o tym by podejść do egzaminu na prawo jazdy oraz zdać go tak, by móc prowadzić samodzielnie i legalnie pojazd mechaniczny taki jak samochód osobowy, ciężarowy, motocykl oraz inne pojazdy.

W naszym kraju wymóg posiadania osiemnastu lat przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy jest nowością, gdyż wcześniej próg ten był obniżony do lat szesnastu, kiedy to osoby po ukończeniu szesnastu lat mogli bez problemu i ograniczeń prowadzić samochód osobowy. Wiele osób tą możliwość wykorzystało, ciesząc się tym samym możliwością prowadzenia samochodu już od lat wcześniejszych. Obecnie egzamin na prawo jazdy jest przeznaczony dla osób, które ukończyły lat osiemnaście i nie ma tutaj żadnych ograniczeń ani zezwoleń, jeśli chodzi o niższy próg wiekowy. Wiele osób, które świeżo zostały osobami pełnoletnimi marzy o tym by zdać egzamin na prawo jazdy, a jeszcze więcej osób wiąże z tym dalsze plany związane z posiadaniem własnego samochodu osobowego lub też motocyklu. Jednak przed każdym osiemnastolatkiem stoi duże wyzwanie, które wiąże się z przejściem przez każdego z nich trudnego egzaminu, który u każdego młodego człowieka wyzwala wiele emocji i nerwów, przez co młodzi ludzie absorbują uwagę jedynie na egzamin a szkołę odpuszczają. Jednak każdy osiemnastolatek mimo iż występują takie a nie inne problemy ze zdaniem tego egzaminu, bardzo chętnie podejmuje się tego wyzwania i rozpoczyna kurs na prawo jazdy, po którym zapisuje się na egzamin uprawniający go do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to duże wyzwanie przed każdym, kto chce mieć pozwolenie na prowadzenie danego pojazdu mechanicznego. W dzisiejszych czasach egzamin związany z uprawnieniami na prowadzenie samochodu osobowego jak również innych pojazdów mechanicznych odbywa się na dwa etapy, co składa się z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Post napisany dnia o godzinie przez Marka Lacha: Luty 26th, 2010

Projekt nowych regulacji dla kierujących pojazdami prezentuje “Dziennik Gazeta Prawna”, gdzie dowiemy się, że według rządowego projektu, utratą prawa jazdy skutkować będzie 48 punktów karnych. Dziś kierowca, który w ciągu roku uzbiera na koncie ponad 24 punkty karne, traci prawo jazdy i aby je odzyskać, musi stawić się na powtórny egzamin praktyczny i teoretyczny.

Z nowej, przygotowanej w resorcie infrastruktury ustawy o kierujących pojazdami wynika, że taka osoba w przyszłości dokument zachowa natomiast aby oczyścić swoje  konto, będzie musiała przebrnąć przez tak zwany kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa drogowego i przepisów obowiązujących w prawie o ruchu drogowym. Nowe kategorie prawa jazdy to przede wszystkim AM, które będzie dawało uprawnienia do prowadzenia motorowerów i lekkich pojazdów czterokołowych oraz A2 uprawniające do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 46 KM.

Kursy reedukacyjne dla kierowców jaki i obowiązek wymiany praw jazdy do 2033 roku. Takie zapisy znalazły się w założeniach do projektu ustawy o kierujących pojazdami, które zostały przyjęte przez rząd. Prawo jazdy będzie odbierane tylko recydywistom, którzy w ciągu w pięciu lat po ukończeniu kursu ponownie przekroczą limit dozwolonych punktów karnych, ponadto zostanie  wprowadzony dwuletni okres próbny dla początkujących kierowców kategorii B. Z kolei prawo do kierowania ścigaczami i motocyklami ciężkimi uzyskają dopiero 24-latkowie, natomiast żeby jeździć quadem, trzeba mieć skończone 16 lat i przynajmniej prawo jazdy kategorii B1. Twórcy ustawy tłumaczą, że nowe przepisy to wymóg Unii Europejskiej i wielki krok na drodze do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, gdzie rocznie ginie ponad pięć tysięcy osób. Nowe przepisy z jednej strony są powodowane ujednoliceniem przepisów na terenie Unii, z drugiej jednak strony stają się utrudnieniem głównie dla zdających, ponieważ aktualnie już ośrodki egzaminacyjne nie nadążają z obsługą kursantów. Wydaje się, że same punkty też nie rozwiążą problemu łamania przepisów, gdyż obecnie proceder ich odsprzedaży szczególnie w Internecie stale się powiększa a ich przyznawanie służy głównie celom ewidencyjnym.

Post napisany dnia o godzinie przez Marka Lacha: Luty 21st, 2010

Egzamin na prawo jazdy jak powszechnie wiadomo jest przeprowadzany wśród osób, które ukończyły osiemnasty rok życia i są w pełni zdrowe, co nierzadko jest bodźcem, który eliminuje część osób chcących prowadzić dany pojazd mechaniczny.

Egzamin na prawo jazdy jest przeprowadzany w dwóch etapach, co wiąże się ze zdwojonym wysiłkiem, jaki muszą ponieść osoby chcące ubiegać się o prowadzenie danego pojazdu mechanicznego. Egzamin na prawo jazdy jest egzaminem trudnym, który wymaga pełnego spokoju i opanowania ponieważ brak tego typu cechy bardzo szybko widać, co staje się pretekstem do oblania owego egzaminu. Istnieje jednak wiele ograniczeń, które zabraniają ubieganie się o prawo jazdy wśród młodych czy też starszych osób.

Tymi ograniczeniami są bez wątpienia różnego rodzaju sytuacje związane ze stanem zdrowia, który nierzadko jest kluczowym elementem eliminującym niektóre osoby od możliwości podejścia do danego egzaminu. Tymi ograniczeniami są niewątpliwie sytuacje w których osoby chcące prowadzić dany pojazd mechaniczny nie są w pełni świadome, to znaczy mają różnego rodzaju problemy natury psychicznej. Takie osoby nie mogą się ubiegać o zdobycie prawa jazdy, co jest krzywdzące dla tych osób, ale tutaj jest pielęgnowane dobro tych osób. Chodzi tutaj bowiem o sytuacje, w których osoba nie świadoma w pełni stanowi realne źródło niebezpieczeństwa w czasie ruchu drogowego. Eliminacja takich osób jest wyłącznie nacechowana dbaniem o dobro tych osób, aby one samy nie uległy wypadkowi ani tym samym nie narażały na wypadki innych uczestników ruchu drogowego, których bez wątpienia w naszym kraju nie brakuje. Innymi ograniczeniami, które co prawda nie wykluczają możliwości starania się o prawo jazdy jest także zdrowie związane z oczami. Problemy z oczami także mogą być elementem, który może wykluczyć możliwość zdawania egzaminu przez tego typu osoby. Jednak w przeważających sytuacjach tego typu osoby mają jedynie odnotowane, iż posiadają problemy zdrowotne związane ze wzrokiem.

Post napisany dnia o godzinie przez Marka Lacha: Luty 17th, 2010

W dzisiejszych czasach egzamin na prawo jazdy jest jednym z tych egzaminów, o których marzy mnóstwo młodych ludzi, a także tych starszych, którzy do tej pory nie zdążyli się zapisać na kurs przygotowujący do podejścia do egzaminu na owe uprawnienia zezwalające na prowadzenie samochodu.

Egzamin na prawo jazdy jest marzeniem wielu osób, zwłaszcza tych, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia i są przed egzaminem na owe prawo jazdy. Wiele osób, które ukończyło szesnasty rok życia bądź też siedemnasty rok życia marzy o tym, by posiadać owo uprawnienie zezwalające na prowadzenie pojazdu mechanicznego. Marzenia o prawo jazdy jest bardzo pozytywnym marzeniem, do którego każdy z nas wcześniej czy późnej dąży. Egzamin związany z uprawnieniami na prowadzenie pojazdów jest także marzeniem innych osób, które są starsze, ale nie miały wcześniej czasu na podejście do egzaminu na prawo jazdy. Istnieje bardzo duża ilość osób, które przez wiele lat nie miały albo zamiaru albo chęci na podejście do owego egzaminu.

Ilość takich osób jest bardzo duża o czym świadczą różnego rodzaju statystyki, poprzez które można zobaczyć jak wiele osób, które ukończyły osiemnasty rok życia nie zdecydowały się do podejścia do egzaminu pozwalającego na prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Marzenia o uprawnieniach na prowadzenie samochodu osobowego są bardzo często marzeniami, które bardzo często można zdobyć bez większych problemów. Jednak egzamin na prawo jazdy nie należy do najprostszych egzaminów, co wiąże się bardzo często i negatywnie z korupcją, która panuje wśród egzaminatorów. Jest to skandal, z którym trzeba walczyć po to, by w końcu można było normalnie w świecie zdać owy egzamin. Prawo jazdy należy do jednych z wielu marzeń, o których marzą osoby pragnące zdobyć uprawnienia na dane pojazdy mechaniczne. Aby móc spełnić marzenia związane z uprawnieniami do prowadzenia samochodów osobowych należy wcześniej odbyć odpowiedni kurs przygotowawczy, który w sposób kompletny i rzetelny przygotowuje każdą osobę do podejścia do egzaminu na prawo jazdy. Kurs przygotowawczy jest podejmowany bardzo często na krótki czas przed ukończeniem osiemnastego roku życia, tak aby po ukończeniu wieku pełnoletniości móc podejść do właściwego egzaminu na prawo jazdy.

Prawo jazdy

    Prawo jazdy jest marzeniem każdego młodego kierowcy, który chciałby już móc legalnie poruszać się po drogach, a nie jeździć z instruktorem albo po polnych drogach. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy ma prawo jazdy i nie ma się czemu dziwić bo to podstawa w zasadzie egzystencji każdego z nas, bo kto dzisiaj nie posiada auta? Każdy go ma bo można go już kupić nawet za kilkaset zł, a całkiem dobry model za kilka tysięcy, oczywiście używany. Nowe auto to inna bajka, ich ceny zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy za małe rodzinne autko, wydając jednak dużą sumę mamy gwarancje przez co nie musimy przejmować się użytkowaniem samochodu. Jednak ta jak i każda inna przyjemność kosztuje. Ciekawą propozycję przedstawiła KIA, która oferuję aż 7 letnią gwarancję, co z pewnością jest przełomem na rynku motoryzacyjnym, gdyż konkurencja daje 2-3 lata, więc znacząco mniej. Jednak młody kierowca prawdopodobnie zacznie od używanego, taniego autka, chyba, że ma bogatych rodziców. Radzimy zwrócić uwagę nie tylko na wygląd auta, ale także na jego awaryjność oraz ceny części zastępczych, bo niestety kupując stare auto musimy być gotowi na wydatki. Powodzenia na egzaminach! W razie pytań na temat egzaminu lub samej strony serdecznie zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez komunikator gg/skype. Chętnie odpowiem na nurtujące Was pytania o ile oczywiście pozwoli mi na to czas :) Pozdrawiam Kuba - od 6 lat szczęśliwy posiadacz prawa jazdy kategorii B i nowego Renault Clio III, silnik sportowy 2.0 benzyna, także mam czym się pobawić, swoją drogą moge polecić to auto z czystym sumieniem każdemu - zrywne, a przy instalacji LPG 100km wychodzi około 20zł, także jeździ się prawie za darmo, przy benzynie około 45zł - także widać różnice. Osobiście jestem zwolennikiem LPG, bo w mojej opinii nie niszczy silnika, a potrafi zaoszczędzić kilka tysięcy złotych w skali roku - każdemu polecam :), dobra teraz już na serio kończę, bo pewnie część z Was już zasypia :) - pozdrawiam Kuba.
Budynki wyburzenia | imex-bis.com.pl | prezent na wieczór kawalerski warszawa | www.najlepsze-samochody.org | platinum-katalizatory.auto.pl Kopiowanie bez zgody autora surowo zabronione i karalne wg polskiego prawa!